Hírek, események

Amit a gázipari műszaki biztonsági felülvizsgálatról tudni kell!

Megjelent az új rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések  műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról. E szerint az ingatlantulajdonos köteles a felhasználói berendezésének gáz felülvizsgálatát 5 évente elvégeztetni. A csatlakozó vezetékek műszaki-biztonsági gáz felülvizsgálatát pedig 10 évente. A műszaki-biztonsági gáz felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A műszaki-biztonsági  gáz felülvizsgálatot csak képesítésekkel és  gyakorlattal rendelkező gázszerelő végezheti el!

A rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett berendezések első gáz felülvizsgálatát lépcsőzetesen kell elvégeztetni.

  1. a) az január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig,
  2. b) az január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig,
  3. c) az január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,
  4. d) a január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)–c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

A rendelet részletesen szabályozza a gázfelülvizsgálat tartalmi, személyi és formai feltételeit.

 

Kérem ezt is olvassa el! Nagyon fontos!

nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék üzemeltetők (tulajdonosok) figyelmébe!

A fenti típusú készülékek valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségek esetén tervköteles átalakításának minősül:

.      1.      Fokozott légzárású nyílászárók beépítése, vagy a meglévő nyílászárók tömítése

.      2.      Elszívó/ szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése

.      A gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított minden egyéb módosítás [meglévő csatlakozó vezeték és/ vagy fogyasztó berendezés tervköteles kialakítása (bővítése, felújítása)]

A tervköteles átalakítás esetében a kivitelezés megkezdése előtt az alábbiak szerint kell eljárni:

  1. a)      Kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult szakemberrel (épületgépész tervezővel), melyben ellenőriztetni kell a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét a már üzemelő gázfogyasztó készülékek esetében.
  2. b)      A kiviteli tervet műszaki- biztonsági szempontok szerint felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz a kivitelezés megkezdése előtt.
  3. c)      A kivitelezés befejezése után az elkészült szerelést a földgázelosztóval vagy megbízottjával az üzembe helyezés előtt műszaki- biztonsági szempontból ellenőriztetni kell.

Ha ezeknek a jogszabályi előírásokon alapuló teendőknek a végrehajtása nem történik meg, az jogszabálysértésnek minősül.

A kiviteli tervek földgázelosztó általi, valamint az elkészült szerelés földgázelosztó vagy megbízottja általi műszaki- biztonsági szempontok szerinti ellenőrzésének célja a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék levegőellátási és égéstermék elvezetési viszonyai olyan mértékű megváltoztatásának a megakadályozása, amely életveszélyes helyzetet idézhet elő.

 

A gáz-ipari-műszaki-biztonsági-felülvizsgálat megrendelhető:

Elérhetőség: tuzvizszamkft1@gmail.com

Mobil:+36 30 900 6364

Skype:holicza